...اَللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ و عجل فرجهم...

اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم - طريقه هاي ختم هاي گوناگون صلوات

=ختم صلوات

يكي از ختم هاي بسيار مهمي كه مورد توجه بزرگان دين است ، ختم صلوات مي باشد كه هر دردمندي به آن متوسل مي شود ، به روي او باب عافيت و رحمت گشوده مي گردد ، چنان كه رسول خدا (ص) فرمود : هر كه روزي بر من صلوات فرستد حق تعالي در عافيت را بر روي او بگشايد و حاجت معنوي و مادي ، دنيايي و اخروي او به حرمت صلوات بر محمد (ص) و آل محمد برآورده مي شود . 1

1 . جامع الاخبار ، ص 67 و نيز مستدرك الوسائل ، ج 5 ، ص 100 .

 

= طريقة ختم صلوات

1 . اگر حاجتي داشته باشد ، نيت مي كند يا به زبان مي گويد كه چنان چه حاجتم تا فلان مدت برآورده شود ، 14 هزار صلوات مي فرستم و هر هزار صلوات براي يكي از معصومين (ع) هديه باشد و چنان چه حاجت برآورده شد وفا كند .

2 . روزي هزار بار صلوات بفرستد و هر هزار تا را براي يكي از ائمه هديه كند ، در بين يا در پايان به حاجت دلتان خواهيد رسيد .

3 . تا دو ماه ، روزي هزار بار صلوات بفرستد ، چون ماه تمام شود آن مطلب ان شاءالله برآورد شود .

4 . براي برآوردن حاجت و اداي دين ، تجربه شده است از شب جمعه شروع كند تا دو هفته و در هر شب از نيمه شب بخواند ، شب اول غسل كند ولي ساير شب ها ضرروي نيست .

شب اول ، شب جمعه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي محمد و آل محمد »

شب دوم , شب شنبه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي اميرالمؤمنين »

شب سوم ، شب يكشنبه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي فاطمه الزهراء »

شب چهارم ، شب دوشنبه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي الحسن »

شب پنجم ، شب سه شنبه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي الحسين »

شب ششم ، شب چهارشنبه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي علي بن الحسين »

شب هفتم ، شب پنجشنبه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي محمد بن علي »

شب هشتم ، شب جمعه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي جعفر بن محمد »

شب نهم ، شب شنبه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي موسي بن جعفر »

شب دهم ، شب يكشنبه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي علي بن موسي »

شب يازدهم ، شب دوشنبه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي محمد بن علي »

شب دوازدهم ، شب سه شنبه هزار مرتبه بگويد :

«اللهم صل علي علي بن محمد »

شب سيزدهم ، شب چهارشنبه هزار مرتبه بگويد :

«اللهم صل علي حسن بن علي »

شب چهاردهم ، شب پنجشنبه هزار مرتبه بگويد :

« الهم صل علي حجه بن الحسن »

شب پانزدهم ، شب جمعه هزار مرتبه بگويد :

« اللهم صل علي عباس الشهيد » .

 

=راهنماي شمارة اعداد ابجد نام هاي چهارده معصوم (ع) جهت ختم گرفتن صلوات

نام مبارك رسول الله (ص) : 92 .

نام مبارك امام علي (ع) : 110 .

نام مبارك حضرت فاطمه ( س ) : 135 .

نام مبارك امام حسن (ع) : 118 .

نام مبارك امام حسين (ع) : 128 .

نام مبارك امام سجاد (ع) : 110 .

نام مبارك امام محمد باقر (ع) : 92 .

نام مبارك امام صادق (ع) : 353 .

نام مبارك امام موسي بن جعفر (ع) : 116 .

نام مبارك امام رضا (ع) : 110 .

نام مبارك امام جواد الائمه (ع) : 92 .

نام مبارك امام هادي (ع) : 110 .

نام مبارك امام حسن عسكري (ع) : 118 .

نام مبارك امام عصر ( عج ) : 59 .

= انواع ختم هاي صلوات

كسي كه مي خواهد صلوات بفرستد به صورت زير مي تواند عمل كند .

1 . به عدد حروف صلوات كه چهارده حرف است ، مي توانيد صلوات بفرستد .

2 . به عدد ابجدي صلوات كه 557 مي باشد ، صلوات بفرستد .

3 . اگر مي خواهيد به نام يكي از معصومين (ع) صلوات بفرستيد مي توانيد به عدد نام آن بزرگواران كه در ذيل آمده ، صلوات بفرستيد . مثلا اگر مي خواهيد به ساحت امام حسين (ع) صلوات بفرستيد بايد 128 مرتبه كه عدد نام آن بزرگوار مي باشد صلوات فرستيد .

4 . صلوات فرستادن اگر براي برآورده شدن حوائج و رفع گرفتاري ها و غم ها باشد ، چون تعداد مشخص نيست ، بايد به عدد نام مبارك رسول الله ، 92 مرتبه يا به نام آقا علي مرتضي (ع) ، 110 مرتبه صلوات فرستاده شود .

5 . اگر براي حوائج شخصي باشد عدد نام حاجتمند انتخاب شود بهتر است و اگر براي شادي روح يكي از رفتگان باشد بايد به عدد نام آن شخص ( متوفي ) هديه فرستاده شود . 1

1 . آثار و بركات صلوات ، ص 114 – 115 .

 

6 . اين صلوات از اصرار است و اگر براي آخرت خوانده شود معنويات به دست آيد و اگر براي دنيا خوانده شود به ثروت بسيار مي رسد. ده مرتبه صبح و ده مرتبه عصر نزديک مغرب بخواند و براي ختم99 مرتبه لازم است:

اللهمَّ صلِّ علي سيِّدِنا و حبيبنِا و شفيعِنا محمَّدٍ حاءِِ الرَّحمةِ وَ ميم المُلکِ و دالِ الداومِ السَّيِدِ الْکامِل الفاتِح الخاتِم کُلَّما ذکَرَکَ و ذَکَرَهُ الذاکِرونَ و کُلَّما سَهي و غَفَلَ عَن ذِکرکَ و ذَکَرَهُ الغافِلونَ صلاةً دائِمَة بِدَوامِکَ باقية ببَقائِکَ لا مُنتَهي لها دونَ ذلِکَ و عَلي آلِهِ و اَصحابهِ کَذلِکَ اَنَّکَ عَلي کُلِّ شَيءٍ قَدير.

 

= ختم هاي 40 گانه

به 40 ختم كه در منابع اسلامي ديده مي شود ، اشاره مي نماييم .

بهتر است ختم را با طهارت ، رو به قبله و با توجه كامل مورد عمل قرار دهيد . 1

1 . به عدد « بسم الله الرحمن الرحيم » 786 مرتبه « بسم الله الرحمن الرحيم » بگوييد ، سپس 132 مرتبه صلوات بفرستيد ، انشاءالله به حاجت خود خواهيد رسيد . 2

2 . براي عزت يافتن ، هر روز ده بار صلوات بفرستيد . 3

3 . امام صادق (ع) فرمود : هر كه يك مرتبه از روي اخلاص و نيت قلبي به رسول خدا صلوات فرستد ، خدا صد حاجت او را روا مي سازد ؛ سي در دنيا و هفتاد در آخرت . 3

4 . از جمله ختم هاي مجرب كه براي برآورده شدن حوائج تاثير زياد دارد ، ختم صلوات مجرب است كشه براي قضاي حاجت و دفع بلاها و نجات از ناراحتي ها و رسيدن به مقاصد و مطالب ، چهارده هزار صلوات به شرح زير فرستاده شود :

اول ، وضو گرفته و دهان را با گلاب خوشبو نموده ، سپس سه مرتبه صلوات اسرارآميز را خوانده و بعد از سه مرتبه صلوات اسرارآميز كه در ذيل مي آيد چهارده هزار صلوات به نيت چهارده معصوم ، به ترتيب به هر معصوم هزار صلوات فرستاد و هديه به روح پاكشان نموده و اما صلوات اسرارآميز چنين است :

اللهم صل علي سيدنا و حبيبنا و شفيعنا محمد ، خاء الرحمه

خدايا ، بر مولاي ما و حبيب ما ، و شفاعت كنندة ما محمد درود فرست كه حاء رحمت ،

و ميم الملك و دال الدوام ،‌ السيد الكامل الفاتح الخاتم

و ميم ملك ، و دال دوام و مولا و كامل و فتح كننده و خاتمه بخش [ پيامبران ] است ؛

كلما ذكرك و ذكره الذاكرون و كلما سهي و غفل عن ذكرك

هرگاه كه تو را ياد مي كنند و يادكنندگانش به ياد مي آورند ، و هر گاه كه از يادت غفلت مي ورزد

و ذكره الغافلون ، صلاه دائمه بدوامك ، باقيه ببقائك ،

و غافلان او را ياد مي آورند ؛ درودي كه پيوسته است به دوام تو ، و باقي است به بقاي تو ؛

لامنتهي لها دون ذلك ، و علي آله و اصحابه كذالك ،

و منتهايي ندارد . [ نيز ] بر خاندان و يارانش چنين دروي نثار كن .

انك علي كل شيء قدير و بالإجابه جدير . 5

كه تو بر هر كاري قدرت داري و به اجابت سزاواري .

5 . رسول خدا (ص) مي فرمايد : هر كه صد مرتبه صلوات فرستد خدا صد حاجت او را برآورد . 6

6 . براي شفاي مريض هايي كه پزشكان جواب كرده اند و اميدي به درمان نيست ، به رسول خدا صلوات زياد فرستاده شود .

بهتر است چنين صلوات فرستاده شود : « اللهم صل علي محمد و‌ آل محمد كما باركت علي ابراهيم . » 7

7 . براي بر طرف شدن فقر و تنگدستي ، رسول خدا مي فرمايد : بسيار ياد خدا كنيد و بر من صلوات بفرستيد . 8

8 . براي رفع فراموشي ، امام حسن مجتبي (ع) مي فرمايد : صلوات بفرستيد تا به يادتان آيد . 9

9 . رسول خدا (ص) مي فرمايد : هر كه در هر صبح 10 مرتبه و در هر شام 10 مرتبه بر من صلوات فرستد ، من او را دريابم در وقتي كه محتاج به آن باشد . 10

10 . امام صادق (ع) مي فرمايد : هر كه 100 مرتبه بگويد :« يا رب صل علي محمد و آل محمد » ، حق تعالي 100 حاجت او را رواگرداند . 11

11 . امام باقر (ع) مي فرمايد : هر كه عصر روز جمعه بگويد :

اللهم صل علي محمد و آل محمد الاوصياء المرضيين بافضل صلواتك

خدايا ، درود فرست بر محمد و خاندان محمد ، آن جانشينان پسنديده با برترين درودهايت ؛

و بارك عليهم بافضل بركاتك و السلام عليه و عليهم و علي ارواحهم

و خير و بركت ده به ايشان ، با برترين بركت هايت و سلام [ خدا ] بر او ، و برايشان ، و بر روان هاشان

و اجسادهم و رحمه الله و بركاته .

و پبكرهاشان ، و رحمت و بركات خدا نصيب آنان باد .

حق تعالي صد هزار هزار حاجت او را روا سازد . 12

12 . رسول خدا (ص) فرمود : هر كس شب جمعه دو ركعت نماز به جا آورد ، در هر ركعت 50 مرتبه سوره اخلاص بخواند و بعد از سلام نماز بگويد : « اللهم صل علي النبي العربي و آله . » حزن او بر طرف مي شود . 13

13 . يكي از صلوات هاي اسرار آل محمد (ص) است . امام رضا (ع) فرمود : كسي كه سه مرتبه در بامداد و سه مرتبه در آخر روز يا در شب ذكر صلوات بفرستد ، دعايش مستجاب و روزي اش زياد مي گردد و گناهانش از بين مي رود و خطاهايش محو مي گردد ، سرورش دوام يافته و به آرزوهايش مي رسد و بر دشمنش ياري يابد ، اسباب همه خيرات برايش مهيا مي شود و از دوستان پيامبر در بهشت اعلي قرار داده ميشود :

اللهم صل علي محمد و آل محمد في الاولين و صل علي محمد و آل محمد

خدايا بر محمد و خاندان محمد درود فرست در ميان نخستين آفريدگان ، و درود فرست بر محمد و خاندان محمد

في الآخرين ، و صل علي محمد و آل محمد في الملإ الاعلي ، و صل علي محمد

در ميان آخرين آفريدگان ، و درود فرست بر محمد و خاندان محمد در ملأاعلي ، و درود فرست بر محمد و خاندان

و آل محمد في المرسلين ، اللهم اعط محمدا الوسيله و الشرف و الفضيله

محمد در ميان فرستادگان ، خدايا محمد را منزلت و شرافت و فضيلت و مرتبه اي بزرگ عطا فرما .

و الدرجه الكبيره ، اللهم اني آمنت بمحمد ، و لم اره فلا تحرمني يوم القيامه رؤيته ،

خدايا من به محمد ايمان آوردم در حالي كه او را نديدم ، پس در روز قيامت مرا از ديدارش محروم مكن ،

و ارزقني صحبته و توفني علي ملته ، و اسقني من حوضه مشربا رويا سائغا هنيئا

و هم سخني با او را نصيبم گردان و مرا به دين او بميران و از حوضش شرابي سيراب كننده و گوارا

لا أظما بعده ابداً ، انك علي كل شيء قدير ، اللهم كما آمنت

و بي زحمت كه پس از آن هرگز تشنگي نيابم ، به من بچشان ، كه تو بر هر كاري قدرت داري ، خدايا ، از آن جا كه

بمحمد و لم اره فعرفني في الجنان وجهه ،

من به محمد ايمان آوردم در حالي كه او را نديدم ، تو نيز در بهشت او را به من بشناسان .

اللهم بلغ روح محمد عني تحيه كثيره و سلاما .

خدايا ، از سوي من ، روان مقدس محمد را درودي فراوان و سلامي بي اندازه برسان .

14 . در ثلث آخر شب جمعه ، دو ركعت نماز حاجت بخوانيد ؛ بعد از نماز ، صلوات بفرستيد . سپس بگوييد : « بسم الله الرحمن الرحيم » و صد بار صلوات بفرستيد ؛ سه شب جمعه آن را تكرار كنيد ، حاجت روا مي شويد .

15 . اين ختم به صلوات فتح معروف است و چهل بامداد بعد از نماز صبح خوانده شود ، كار فرو بسته او بگشايد و بر دشمن ظفر يابد :

الصلاه و السلام عليك يا رسول الله ، الصلاه و السلام عليك يا حبيب الله ،

درود و سلام بر تو اي فرستادة خدا ، درود و سلام بر تو اي دوستدار خدا ،

الصلاه و السلام عليك يا خليل الله ، الصلاه و السلام عليك يا صفي الله ،

درود و سلام بر تو اي دوست يكدل خدا ، درود و سلام بر تو اي برگزيدة خدا ،

الصلاه و السلام عليك يا نجي الله ، الصلاه و السلام عليك يا خير خلق الله ،

درود و سلام بر تو اي رازدار خدا ، درود و سلام بر تو اي بهترين آفريدة خدا ،

الصلاه و السلام عليك يا من اختاره الله ، الصلاه و السلام عليك يا من زينه الله ،

درود و سلام بر تو اي كسي كه خدايش برگزيد ، درود و سلام بر تو اي كسي كه خدايش زينت [ عبوديت ] بخشيد ،

الصلاه و السلام عليك يا من ارسله الله ، الصلاه و السلام عليك يا من شرفه الله ،

درود و سلام بر تو اي كسي كه خدايش به رسالت فرستاد ، درود و سلام بر تو اي كسي كه خدايش شرافت داد ،

الصلاه و السلام عليك يا من عظمه الله ، الصلاه و السلام عليك يا من كرمه الله ،

درود و سلام بر تو اي كسي كه خدايش بزرگ گردانيد ، درود و سلام بر تو اي كسي كه خدايش گرامي داشت ،

الصلاه و السلام عليك يا سيد المرسلين ، الصلاه و السلام عليك يا امام المتقين ،

درود و سلام بر تو اي مولاي فرستادگان ، درود و سلام بر تو اي پيشواي با تقوايان ،

الصلاه و السلام عليك يا حاتم النبيين ، الصلاه و السلام عليك يا شفيع

درود و سلام بر تو اي خاتم پيامبران ، درود و سلام بر تو اي شفاعت كنندة

المذنبين ، الصلاه و السلام عليك يا رسول الله رب العالمين ،

گنهكاران ، درود و سلام بر تو اي رسول خداي پروردگار هستي ها ،

الصلاه و السلام عليك يا سيد الاولين ، الصلاه و السلام عليك يا سيد الآخرين ،

درود و سلام بر تو اي مولاي نخستين آفريدگان ، درود و سلام بر تو اي مولاي واپسين آفريدگان ،

الصلاه و السلام عليك يا قائد المرسلين ، الصلاه و السلام و عليك يا شفيع الامه ،

درود و سلام بر تو اي راهبر فرستادگان ، درود و سلام بر تو اي شفاعت كنندة امت ،

الصلاه و السلام عليك يا عظيم الهمه ، الصلاه و السلام عليك يا حامل لواء الحمد ،

درود و سلام بر تو اي بزرگ همت ، درود و سلام بر تو اي پرچمدار ستايش ،

الصلاه و السلام عليك يا صاحب المقام المحمود ، الصلاه و السلام عليك

درود و سلام بر تو اي صاحب مقام درخور سپاس ، درود و سلام بر تو

يا ساقي الحوض المورود ، الصلاه و السلام عليك يا اكثر الناس تبعا يقوم القيامه ،

اي ساقي حوضي كه بر آن وارد شوند ، درود و سلام به تو اي كه در روز قيامت بيش ترين پيرو را داري ،

الصلاه و السلام عليك يا سيد ولد آدم ، الصلاه و السلام عليك يا اكرم الاولين

درود و سلام بر تو اي مولاي فرزندان آدم ، درود و سلام بر تو اي نخستين گرامي

و الآخرين ، الصلاه و السلام عليك با بشير ، الصلاه و السلام عليك

و اي واپسين گرامي ، درود و سلام بر تو اي بشارت دهنده ، درود و سلام بر تو

يا نذير ، الصلاه و السلام عليك يا داعي الله بإذنه و السراج المنير ،

اي انذاركننده ، درود و سلام بر تو اي دعوت كنندة به سوي خدا ، به اذن او ، و اي چراغ نوراني ،

الصلاه و السلام عليك يا مقفي ، الصلاه و السلام عليك يا عاقب ، الصلاه و السلام

درود و سلام بر تو اي برگزيده ، درود و سلام بر تو اي جانشين خير ، درود و سلام

عليك يا حاشر ، الصلاه و السلام عليك يا مختار ، الصلاه و السلام عليك يا ماحي ،

بر تو اي گردآورندة [ امت ] ، درود و سلام بر تو اي اختيار شده ، درود و سلام بر تو اي محوكننده ،

الصلاه و السلام عليك يا احمد ، الصلاه و السلام عليك يا محمد صلوات الله

درود و سلام بر تو اي پسنديده ، درود و سلام بر تو اي ستوده خصال ؛ درودهاي خدا

و ملائكته و رسله و حمله عرشه و جميع خلقه عليك و علي آلك و اصحابك

و فرشتگان و رسولان و حاملان عرش و تمام آفريدگان او بر تو باد و بر خاندان و اصحاب تو ،

و رحمه الله و بركاته . 15

همچنين رحمت و بركات خدا .

16 . هر كس نزديك قبر رسول خدا (ص) بايستد و آية « ان الله و ملائكته يصلون علي النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما » 16را بخواند و نيز هفتاد بار بگويد : صل الله عليك يا رسول الله ، حاجتي كه دارد بخواهد رد نمي شود . چون سعادت تشرف براي عاشقان و شيفتگان و مومنان به آن حضرت امكان پذير نيست ، مي توانند قبر مطهر آن بزرگوار را روي زمين يا كاغذي رسم كرده ، جلوي چشم خود قرار داده ، دستور فوق را انجام دهند . حاج شيخ عباس قمي قدس سره ، در قسمت زيارت رسول خدا (ص) از راه دور ، به اين موضوع اشاره فرموده اند . 17

17 . حضرت رسول خدا (ص) مي فرمايد : هر كس بعد از نماز ظهر ، صد بار صلوات بفرستد خداوند سه پاداش به او مي دهد : اول ، مديون نشود و اگر مديون شود خداوند ادا كند . دوم ، ايمان او را حفظ كند كه اين بزرگ ترين بخشش است و سوم ، روز قيامت از نعمتي كه او داده نپرسد . 18

18 . شيخ بهاءالدين عاملي مي فرمايد : هر كه را كار مهمي پيش آيد در بياباني خلوت ، چهار خط بكشد و يك خط در ميان آنها ترسيم كند و او را قبر پيامبر (ص) فرض كن و نظر به خط فرضي قبر نموده ، با اشاره به آن دوازده هزار بار بگويد : صلي الله عليك يا رسول الله ، حاجتش روا شود . 19

19 . روز دوشنبه ، زير آسمان ، هفتاد و چهار ريگ ( سنگ ريزه ) برچينيد ، سي و هفت دانه به دست راست و سي و هفت دانه به دست چپ ، ريگ هاي دست رست را سمت راست جانماز و ريگ هاي دست چپ را به دست چپ جانماز نهيد . سپس دو ركعت نماز حاجت گزاريد . بعد از سلام نماز ، بر هر يك از ريگ هاي سمت راست جانماز ده صلوات فرستاده جز ريگ آخر و بر آن شش صلوات فرستيد كه در مجموع سيصد و شصت و شش صلوات مي شود و هر يك از ريگ هاي سمت چپ جانماز ده صلوات بفرستيد جز آخري كه بر آن شش بار صلوات بفرستيد . بعد دست به دعا بلند كنيد و از خدا حاجت خود را بخواهيد . سپس ريگ هاي اول ( يعني سمت راست ) را در آب روان افكنيد و ريگ هاي دوم ( يعني سمت چپ ) را در زمين دفن كنيد . اين عمل تخلف نداشته و ندارد و تجربه شده است . 20

20 . جهت رفع گرفتاي و وسعت رزق ، روزي هزار بار به شرح زير خوانده شود :

روز شنبه : هزار مرتبه اللهم صل علي محمد و آل محمد ( خدايا بر محمد و خاندان محمد درود فرست ) .

روز يكشنبه : هزار مرتبه يا رب العالمين ( اي پروردگار هستي ها ) .

روز دوشنبه ، هزار مرتبه يا ذاالجلال و الاكرام ( اي صاحب جلالت و اكرام ) .

روز سه شنبه : هزار مرتبه يا قاضي الحاجات ( اي رواكنندة حاجت ها ) .

روز چهارشنبه : هزار مرتبه يا ارحم الراحمين ( اي مهربان ترين مهربانان ) .

روز پنج شنبه : هزار مرتبه يا حي يا قيوم ( اي زنده اي جاويد ) .

روز جمعه : هزار مرتبه لا إله إلا الله الملك الحق المبين ( نيست خدايي جز خداي يكتا ، آن فرمانروايي حق آشكار ) . 21

21 . در هر شب جمعه يا شب عيد فطر ، 10 مرتبه بخوانيد :

يا دائم الفضل علي البريه يا باسط اليدين بالعطيه

اي كه احسانت بر آفريدگان پيوسته است ، و دست هايت به بخشيدن از هم گشوده ،

يا صاحب المواهب السنيه صل علي محمد و آله خير الوري سجيه

اي صاحب بخشش هاي والا مرتبه ، درود فرست بر محمد و خاندانش كه از همه نيك نهادترند .

و اغفرلنا يا ذا العلي في هذه العشيه . 22

و ما را بيامرز ، اي دارندة والايي ، در اين شب هنگام .

22 . توسل به ساحت اقدس حضرت رسول خدا (ص) : 92 روز با وضو و توجه رو به قبله بنشينيد و روزانه هزار مرتبه صلوات بفرستيد ، سپس حاجت بخواهيد . 23

23 . چهل روز مدوامت به صلوات ؛ و انجام واجب و ترك گناه ، 557 مرتبه صلوات بفرستيد و حاجت بخواهيد . 24

24 . يك اربعين ( چهل روز ) به عدد نام يكي از معصومين صلوات الله عليهم اجمعين صلوات بفرستيد و ثوابش را هديه به پيشگاه آن بزرگوار كنيد . 25

25 . توسل به حضرت زينت كبري ( س ) از پربركت ترين و پرفيض ترين توسلات است . طريق توسل به آن حضرت به اين صورت است كه شصت و نه روز ، هر روز شصت و نه مرتبه صلوات هديه به حضورشان گردد و بهتر است شصت و نه تومان انفاق در راه خدا به نيت حضرت زينب ( س ) نماييد . 26

26 . از جمله ختم هاي بسيار مجربي كه براي بعضي از عزيزان به تجربه رسيده ، اين است كه هنگام بروز ناگواري ها ، 69 مرتبه صلوات هديه به حضور حضرت زينب نماييد و 69 تومان در راه خدا انفاق كنيد . 27

27 . يكي ديگر از ختم هاي مجرب ، هدية 133 صلوات به ساحت اقدس حضرت عباس (ع) مي باشد . براي اين ختم 133 روز گفته اند ، 40 روز و 21 روز نيز گفته اند . 28

28 . از جمله ختم هايي كه نزد اهل سلوك از توجهات خاص برخوردار است و هنگام بروز مشكلات به آن پناهنده شده اند ، 72 هزار صلوات در 72 روز ، هديه به ارواح مطهر شهداي كربلاي حسيني مي باشد كه از اهميت خاصي برخوردار است . 29

29 . براي عده اي از اهل سير و سلوك تجربه شده است كه به عدد « بسم الله الرحمن الرحيم » يعني 786 مرتبه صلوات فرستادن براي وسعت رزق و خلاصي از بند ، مجرب بوده هست . 30

30 . يكي ديگر از ختم هاي قابل توجه ، توسل به حضرت حمزه سيد الشهداء (ع) مي باشد . يك اربعين ( چهل روز ) ، روزي شصت مرتبه صلوات بفرستيد ، هديه به ساحت آن بزرگوار بكنيد . 31

31 . يكي ديگر از ختم هاي بسيار مجرب ، توسل به حضرت فاطمه ام البنين ، مادر حضرت ابوالفضل العباس (ع) است كه چهل روز مي باشد ، هر روز صد و سي و پنج مرتبه صلوات هديه به روح مطهر آن حضرت مي نماييد . 32

32 . از جمله ختم هاي بسيار قابل توجه ، توسل و تمسك به حضرت مسلم بن عقيل است كه يك اربعين ( چهل روز ) روزي صد و هفتاد مرتبه صلوات با توجه ، هديه به آن بزرگوار نمايند . 33

33 . نزد عارف كامل ، حاج شيخ حسن علي نخودكي اصفهاني قدس سره سنت بود كه شب هاي جمعه يك سورة ياسين و هزار و صد مرتبه صلوات هديه به ارواح مومنين وادي السلام نجف نمايند كه از جهات معنوي و مادي به تجربة عده اي رسيده است . 34

34 . هنگام بروز حوادثي كه غم و اندوه به شمار وارد مي شود ، توسل به رسول اكرم (ص) بهترين ملجا و پناه مي باشد . جهت توسل به آن حضرت تا 40 روز و در هر روز 92 مرتبه يا 132 مرتبه اين ذكر را بگوييد كه خيلي مجرب است : « اللهم صل علي النبي الرحمه و شفيع الامه و كاشف الغمه محمد و آله اجمعين . » 35

35 . يكي ديگر از ختم هاي بسيار مجرب و پرفيض براي گشايش كارهاي مادي ، كه نزد عده اي از مشايخ اهل سلوك سنت مي باشد . صبح ها بعد از نماز صبح ، 70 مرتبه گفتن لافتي الاعلي لا سيف الا ذوالفقار و شب ها بعد از نماز مغرب 110 مرتبه صلوات فرستادن است . 36

36 . از ختم هاي بسيار مجرب و قابل توجه اين است كه اهل ولايت يك اربعين به آن متذكر بوده اند و از بركت آن گشايش هاي مادي و معنوي نصيبشان شده است ، روزي 2750 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد (ص) فرستاده اند ، ثوابش را هديه به ارواح مطهر كساني نموده اند كه در راه ولايت علي (ع) و احقاق حقوق اهل بيت و عصمت و طهارت (ع) ، از صدر اسلام به درجه شهادت رسيده اند . 37

37 . توسل و تمسك به عنايت امام رضا (ع) يك اربعين با طهارت و توجه كامل ، رو به حضرت رضا نشسته ، با مراعات نمودن آداب ذكر ، 110 مرتبه بگويند : اللهم صل علي علي بن موسي الرضا المرتضي . 38

38 . دو ركعت نماز حاجت خوانده ، 116 مرتبه صلوات هديه به حضرت موسي بن جعفر (ع) نموده ؛ پس از اتمام ، طرف راست صورت را به زمين گذاشته ، بگوييد : اللهم قد علمت حوائجي فصل علي محمد و آل محمد و اقضها . سپس جانب چپ صورت را به زمين بگذاريد و بگوييد : اللهم قد احصيت ذنوبي ، فبحق محمد و آل محمد ، صل علي محمد و آل محمد ، واغفرها و تصدق علي بما انت اهله . سپس پيشاني را بگذاريد ، صد مرتبه بگوييد : شكرا ، شكرا ، حاحت بخواهيد . 39

39 . توسل به حضرت ابوطالب ، فاطمه بنت اسد و خديجه كبري ( س ) كه بسيار مجرب است به هنگام درمانده شدن و راه به جايي نبردن . تا يازده روز ، پنجاه و يك مرتبه صلوات هديه به ابوطالب نماييد و صد و سي و پنج مرتبه صلوات هديه به خديجه كبري كنيد . 40

40 . حضرت رضا (ع) مي فرمايد : هر كس روز جمعه صد مرتبه صلوات بر رسول خدا (ص) بفرستيد ، شصت حاجت او روا مي شود : سي در دنيا و سي در آ‎خرت . 41

..........................................................................

1. هدية خدا ، ص 134 .

2 . سرالمستتر ، ص 63 .

3 . سنن نسايي ، ج 3 ، ص 50 .

4 . بحارالانوار ، ج 94 ، ص 70 و مستدرك الوسائل ، ج 5 ، ص 100 .

5 . الثاني فيض كاشاني .

6 . سنن ترمزي ، ج 1 ، ص 303 .

7 . شرح فضايل صلوات ، ص 102 .

8 . جلاء الافهام ، ص 53 .

9 . عيون الاخبار الرضا ، ج 1 ، ص 166 و وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 198 .

10 . شرح فضايل صلوات ، ص 127 .

11 . اصول كافي ، ج 4 ، ص 250 و ج 2 ، ص 493 .

12 . امالي صدوق ، ص 240 و ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ، ص 143 و امالي طوسي ، ج 2 ، ص 55 و المحاسن ، ج 1 ، ص 59 .

13 . هدية‌ خدا ، ص 147 .

14 . معراج المؤمنين ، ص 20 .

15 . تفسير روح البيان ، ج 7 ، ص 235 .

16 . سورة احزاب ، آية 56 .

17 . تفسير نور و ثقلين ، ج 4 ، ص 302 .

18 . ختوم و اذكار شفا و درمان ، ص 60 .

19 . همان .

20 . همان ، ص 83 .

21 . همان .

22 . مفاتيح الجنان ، چاپ اسلامي ، ص 159 .

23 . همان .

24 . هدية خدا ، ص 145 .

25 . همان ، ص 145 .

26 . همان ، ص 146 .

27 . همان .

28 . همان .

29 . همان .

30 . همان ، ص 147 .

31 . همان .

32 . همان ، ص 148 .

33 . همان .

34 . آثار و بركات صلوات ، ص 119 .

35 . هدية خدا ، ص 148 .

36 . صلوات محمدي ، ص 17 .

37 . هدية خدا ، ص 149 .

38 . همان ،‌ ص 150 .

39 . همان .

40 . ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ، ص 187 .

41 . آثار و بركات صلوات ، ص 128 – 129 .


برچسب‌ها: طريقه هاي ختم هاي گوناگون صلوات
+ نوشته شده توسط حسن خداداديان در شنبه بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 13:1 |

پیچک